Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźPrzypomnij mi, aby zagłosować

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

“Nie, powinniśmy starać radzić sobie z różnorodnością kulturową, jaką imigranci wnoszą do naszego kraju”

W réponse do: Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego?

Omów to stanowisko...

Nie
Deutsch Polski