Skúste politický kvíz
Kvíz  |  Ankety  |  strany  | 
Odpoveď na tútoPripomenúť hlasovať

Viac Obľúbené Problémy

Pozrite sa, ako sa voliči delenie na iných populárnych politických otázkach...

“Áno, ale potom, čo dokončili výkonu trestu”

V REPONSE na: Mali by sa imigranti byť deportovaní, ak sa dopustil závažného trestného činu?

Diskutovať o tomto postoj...