Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Hayır, finansmana ihtiyaç duyan daha önemli konularımız var.”

Cevabı içinde: Devlet toplu taşıma harcamalarını artıracak mı?

Bu tutumu tartışın...

Deutsch Türk