Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Giảm, và từ chối viện trợ cho các quốc gia nuôi dưỡng hoặc thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố”

Để phản hồi: Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không?

Thảo luận về lập trường này...

Deutsch Ngôn ngữ tiếng Việt]